Like Share

SOLARNI KONTROLERI - Mikroprocesorski - Displej / Solarni kontroleri za solarno grejanje vode - SPLIT sistemi 
SOLARNI KONTROLER - Automatika WesTech / SR868C8 ; SR868C8Q ; SR618C6 ; SC02 ; SR601 / CENA 

Solarni kontroleri / Solarni mikroprocesorski kontroleri za solarno grejanje vode,
 kuće

 

SOLARNI KONTROLERI - AUTOMATIKE / Solarni mikroprocesoski displej sistem kontroleri  SOLARNI KONTROLERI - SOLARNE AUTOMATIKE / Solarno grejanje,
 solarno grejanje vode - Solarni mikroprocesorski kontroleri,
 displej sistem kontroleri za grejanje sanitarne vode

Solarni kontroleri mikroprocesorski, sistem kontroleri za potpunu kontrolu i upravljanje funkcije solarnog termalnog sistema.
Potpuno inteligentna jedinica, zahvaljujući PT i NTC senzorima potpuno kontroliše solarni sistem i funkciju solarnog sistema čini potpuno autonomnom.
Zahvaljujući digitalnoj kontroli, Δ-T se može veoma precizno zadati što solarni sistem čini maksimalno iskoristivim, tj. učinkovitost solarnog sistema je energetski efikasniji sa većim prinosom toplotne enrgije.
Pokretanje i zaustavljanje cirkulacione pumpe tj. cirkulacije, vrši se veoma precizno i automatski a takodje i brzina cirkulacije vrši se inteligentno u zavisnosti od snage sunčevog zračenja.
Neophodan za energetski efikasan rad i funkciju solarnog vakuumskog sistema, tj. za komunikciju i funkciju izmedju primarnog i sekundarnog dela solarnog sistema za grejanje sanitarne vode, solarnu termo-akumulaciju za sistem dogrevanja kuće, bazena u sprezi sa toplotnom pumpom i drugim izvorima enegije koji su u funkciji za pokretanje grejnog sistema.
Obezbedjeni rezervni senzori NTC10K, PT1000, rezervni delovi i servis za vreme garantnog i vangarantnog roka 

 

SOLARNI KONTROLERI - AUTOMATIKE WesTech / SR868C8 ; SR868C8Q ; SR618C6 ; SC02 ; SR601 / Cena - Cenovnik

SOLARNI KONTROLERI - SOLARNE AUTOMATIKE / Solarno grejanje sanitarne vode - Solarni mikroprocesorski kontroleri,
 Displej - SR868C8 - SR868C8Q

Solarni kontroleri WesTech Solar
SR868C8-SR868C8Q/Katalog - Cena

SOLARNI KONTROLERI - SOLARNE AUTOMATIKE / Solarno grejanje sanitarne vode - Solarni mikroprocesorski kontroleri,
 Displejj / SR618C6 - SC02

Solarni kontroleri WesTech Solar
SR618C6 - SC02/Katalog - Cena

Solarni kontroleri WesTech Solar Prateće komponente / Katalog - Cena


SOLARNI KONTROLERI - WesTech Solar / SR868C8 ; SR868C8Q ; SR618C6 ; SC02 ; SR601

SOLARNI KONTROLER - SR868C8  / WesTech Solar
Solarni kontroler mikroprocesorski - 3 senzora
Senzor PT1000 - 1 kom ; Senzor NTC10K - 2 kom

Solarni kontroler za preciznu funkciju solarnog sistema za solarno grejanje sanitarne vode STV - PTV u solarnom SPLIT sistemu sa sigurnosnim opcijama.
Displej - prikaz funkcije solarnog sistema sa očitavanjem temperature u solarnom vakuumskom kolektoru, temperature 
u izmenjivaču toplote solarnog bojlera, temperature sanitarne vode kao i prikaz uključenja pumpnog modula ...

Garancija: 2 godine
     ( obezbedjeni rezervni senzori, delovi i servis )      Cena:  160
  Solarni kontroler,
 kontroleri - Solarna automatika,
 automatike - Solarno grejanje vode,
 kuce,
 sanitarne ptv,
 stv - Westech Solar SR868C8 - Cena,
 Cenovnik

 

SOLARNI KONTROLER - SR868C8Q  / WesTech Solar
Solarni kontroler mikroprocesorski - 5 senzora
Senzor PT1000 - 2 kom ; Senzor NTC10K - 3 kom

Solarni kontroler za preciznu funkciju solarnog sistema za solarno grejanje sanitarne vode STV - PTV u solarnom SPLIT sistemu kao i funkcija solarnog sistema za solarno grejanje kuće sa sigurnosnim opcijama.
Displej - prikaz funkcije solarnog sistema sa očitavanjem temperature u solarnom vakuumskom kolektoru, temperature 
u izmenjivaču toplote solarnog bojlera, temperature sanitarne vode kao i prikaz uključenja pumpnog modula ...

Garancija: 2 godine
     ( obezbedjeni rezervni senzori, delovi i servis )         Cena: 220 
  Solarni kontroler,
 kontroleri - Solarna automatika,
 automatike - Solarno grejanje vode,
 kuce,
 sanitarne ptv,
 stv - Westech Solar SR868C8Q - Cena,
 Cenovnik

 

SOLARNI KONTROLER - SR618C6  / WesTech Solar
Solarni kontroler mikroprocesorski - 6 senzora
Senzor PT1000 - 2 kom ; Senzor NTC10K - 4 kom

Solarni kontroler za preciznu funkciju solarnog sistema za solarno grejanje sanitarne vode STV - PTV u solarnom SPLIT sistemu kao i funkcija solarnog sistema za solarno grejanje kuće i bazena sa sigurnosnim opcijama.
Displej - prikaz funkcije solarnog sistema sa očitavanjem temperature u solarnom vakuumskom kolektoru, temperature 
u izmenjivaču toplote solarnog bojlera, temperature sanitarne vode kao i prikaz uključenja pumpnog modula ...

Garancija: 2 godine
     ( obezbedjeni rezervni senzori, delovi i servis )          Cena:  265 
  Solarni kontroler,
 kontroleri - Solarna automatika,
 automatike - Solarno grejanje vode,
 kuce,
 sanitarne ptv,
 stv - Westech Solar SR618C6 - Cena; Cenovnik

 

SOLARNI KONTROLER - SC02  / WesTech Solar
Solarni kontroler mikroprocesorski - 3 senzora
Senzor PT1000 - 1 kom ; Senzor NTC10K - 2 kom

Solarni kontroler za preciznu funkciju solarnog sistema za solarno grejanje sanitarne vode STV - PTV u solarnom SPLIT sistemu kao i funkcija za solarnu akumulaciju toplotne energije za solarno grejanje kuće sa sigurnosnim opcijama.
Displej - prikaz funkcije solarnog sistema sa očitavanjem temperature u solarnom vakuumskom kolektoru, temperature 
u izmenjivaču toplote solarnog bojlera, temperature sanitarne vode kao i prikaz uključenja pumpnog modula ...
Solarni kontroler SC02, konstruisan i predvidjen za rad i funkciju u solarnom SPLIT sistemu za najnoviji model vakuumskog kolektora WesTech WT-TF-2 
sa najvišim stepenom dodatnih sigurnosti.
Garancija: 2 godine
     ( obezbedjeni rezervni senzori, delovi i servis )            Cena:  210
  Solarni kontroler,
 kontroleri - Solarna automatika,
 automatike - Solarno grejanje vode,
 kuce,
 sanitarne ptv,
 stv - Westech Solar SC02 - Cena,
 Cenovnik


ŽELITE PRORAČUN SA IZVEŠTAJEM ZA HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE? 

TOPLOTNE PUMPE / Grejanje,
 proračun,
 cena - Grejanje na toplotnu pumpu vazduh voda,
 cena - Grejanje na solarnu energiju / Hibridni multifunkcionalni sistemi za grejanje - Obnovljivi izvori energije,
 cena / Kalkulator - Konfigurator,
 proračun,
 cena - Solarni paneli - Solarni kolektori za grejanje kuće,
 sanitarne vode,
 bazena - Solarno grejanje

 

SOLARNO GREJANJE I TOPLOTNA PUMPA - HIBRIDNI MULTIFUNKCIONALNI SISTEMI / PRORAČUN - CENA  SOLARNO GREJANJE / Grejanje,
 proračun,
 cena - Solarni paneli - Solarni kolektori za grejanje kuće,
 sanitarne vode,
 bazena - Solarno grejanje / Grejanje na toplotnu pumpu vazduh voda,
 cena - Grejanje na solarnu energiju / Hibridni multifunkcionalni sistemi za grejanje - Obnovljivi izvori energije,
 cena / Kalkulator - Konfigurator,
 proračun,
 cena

Zainteresovani ste da investirate i postavite hibridni multifunkcionalni i energetski efikasan sistem za grejanje kuće i sanitarne vode na toplotnu pumpu u sprezi sa solarnim vakuumskim termalnim sistemom, želite proračun sa cenom, kliknite na konfigurator i u nekoliko koraka unesite i čekirajte zahtevane podatke, za 24h dobićete izveštaj sa rešenjem Vašeg željenog sistema.

ODABERITE ŽELJENI SISTEM:
(1) Grejanje na toplotnu pumpu
(2) Solarni sistem za grejanje sanitarne vode
(3) Solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode
kao i hibridni multifunkcionalni sistemi:
(4) Toplotna pumpa i solarni sistem za sanitarnu vodu
(5) Toplotna pumpa i solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, grejanje bazena ...

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
Koji je najbolji i najsigurniji izbor toplotne pumpe i solarnih kolektora sa energetski najefikasnijim rešenjem, koliki procenat energetske efikasnosti i uštede energije imamo sa predloženim sistemom?
Koji kapacitet toplotne pumpe i solarnog akumulatora toplote je potrebna za moju kuću na osnovu sistema grejanja koje već imamo/nemamo, na osnovu energetske efikasnosti kuće, energetske efikasnosti grejnog sistema i koja je cena?

Odgovor na ovo kompleksno pitanje na osnovu Vaših dostavljenih podataka, detaljno ćemo proračunati za Vas.
Rešenje za Vaš hibridni multifunkcionalni i energetski efikasan sistem koje sledi za 24h prilagođeno je upravo Vama na osnovu Vaših dostavljenih podataka.
Molimo za tačnost podataka bez propusta.

Naš sistem zapadnog poslovnog funkcionisanja, donešen i uveden pre više od 30 godina, profesionalno i kvalitetno.
Samo četiri koraka do Vašeg novog sistema. Pogledajte kako funcionišemo.
 

1: Unos podataka

2: Prijem izveštaja

3: Savetovanje i ugovaranje

4: Montaža sistema

Toplotne pumpe - Grejanje na toplotnu pumpu - Solarno grejanje,
 solarno grejanje vode - Cena - Konfigurator za unos podataka

Like Share