Like Share

PODNO I RADIJATORSKO GREJANJE / Grejanje i kombinovani grejni sistemi - Podno radijatorski skriveni sistemi 
Kombinovano podno i radijatorsko grejanje - Energetski efikasni sistemi - Toplotne pumpe - Solarno grejanje 

PODNO I RADIJATORSKO GREJANJE / Grejanje i kombinovani grejni sistemi - Podno radijatorski skriveni sistemi  Kombinovano podno i radijatorsko grejanje - Energetski efikasni sistemi - Toplotne pumpe - Solarno grejanje

 

PODNO RADIJATORSKO GREJANJE / PODNO I RADIJATORSKO GREJANJE - Kombinovani grejni sistemi  PODNO - RADIJATORSKO GREJANJE / GREJANJE - ENERGETSKI EFIKASNO GREJANJE - GREJNI SISTEMI / Podno grejanje - Radijatorsko grejanje - Energetski efikasni sistemi - Podno radijatorsko grejanje - Energetski efikasni sistemi za grejanje - Toplotne pumpe - Solarno grejanje

Podno i radijatorsko grejanjeKombinacija podnog sistema grejanja sa dodavanjem radijatora ili radijatorski sistem grejanja sa dodavanjem podnih grejača.
Na radijatorsko grejanje u ovom slučaju primenjuje se skriveni sistem napajanja, cevovodi se ne vide, tj. skriveni su u podu.
Primenjuje se tamo gde su površine prozora ili staklenih zidova velikih površina. 
Na cevovodima radijatorskog sistema grejanja skrivenog sistema mora se postaviti termoizolacija kako bi se sprečili termički gubici i kako nebi došlo do mešanja temperature pokretanja sa podnim sistemom grejanja.

Kombinovani grejni sistem, u ovom slučaju (podno - radijatoeski sistem), mora se posebno odvojiti u cirkulacionim krugovima zbog različitosti položaja, konstrukcije i površine grejnih tela, odnosno zbog različitosti temperature pokretanja i predstavlja efikasnost u kombinacijama manevrisanja temperature pokretanja za grejanje tokom zimskog perioda i hlađenje (podni sistem) tokom letnjeg perioda.

 

PODNO I RADIJATORSKO GREJANJE - PODNO I RADIJATORSKO GREJANJE / Kombinovani grejni sistemi  PODNO - RADIJATORSKO GREJANJE - PODNO I RADIJATORSKO GREJANJE GREJANJE / ENERGETSKI EFIKASNO GREJANJE - GREJNI SISTEMI / Podno grejanje - Radijatorsko grejanje - Energetski efikasni sistemi - Podno radijatorsko grejanje - Energetski efikasni sistemi za grejanje - Toplotne pumpe - Solarno grejanje


Podno i radijatorsko grejanje je kombinacija podnog grejanja u prizemnom delu kuće , dok je radijatorski sistem grejanja na spratnom delu kuće, u suštini ne postoji opšte pravilo u kombinacijama ovakve vrste sistema, može se kombinovati po želji korisnika.

Takođe se može primeniti skriveni sistem napajanja sistema sa obaveznim postavljanjem termoizolacije na cevovodima kako bi se sprečili termički gubici. 

Takođe, i u ovom slučaju, kombinovani sistem za grejanje, (podno - radijatoeski sistem), mora se posebno odvojiti u cirkulacionim krugovima zbog različitosti položaja, konstrukcije i površine grejnih tela, odnosno zbog različitosti temperature pokretanja i predstavlja efikasnost u kombinacijama manevrisanja temperature pokretanja na prizemnom i spratnom delu kuće, za grejanje tokom zimskog perioda i hlađenje (podni sistem) tokom letnjeg perioda. 

 

 


Suština ovakvog kombinovanog grejnog sistema sastoji se u povećavanju grejne površine, tj. povećavajući grejnu površinu temperatura pokretanja se znatno smanjuje dobijajući na taj način energetski efikasan niskotemperaturni grejni sistem, u ovom slučaju, (podni sistem) za grejanje i hlađenje, pogodan i kompatibilan za korišćenje toplotne pumpe, kao i korišćenje solarnog grejanja kuće, odnosno za nižu temperaturu pokretanja grejnog sistema potrebno je i manje energije, i (radijatorski sistem) za grejanje koji zbog svojih karakteristika za brzo pokretanje toplotne energije, pored zimskog perioda, može efikasno služiti i u prelaznim periodima između jeseni i zime i između zime i proleća za brzo dodavanje toplotne energije u kući, uz obavezno naglašen akcenat na energetsku efikasnost kuće.

Like Share