Like Share

EKOLOŠKO GREJANJE - ZELENA ENERGIJA / EKOLOŠKI ENERGETSKI SISTEMI KUĆE ZA 21. VEK - PRORAČUN - OPREMA - CENA
ŠTEDLJIVO EKOLOŠKO GREJANJE BEZ SAGOREVANJA I EMISIJE ŠTETNIH GASOVA / OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
TOPLOTNE PUMPE I SOLARNA ENERGIJA ZA GREJANJE I STRUJU - HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEMI

EKOLOŠKO GREJANJE - EKOLOŠKI SISTEMI ZA GREJANJE - ZELENA ENERGIJA / Ekološko energetski sistemi kuće za 21. vek - Obnovljivi izvori energije,
 toplotne pumpe i solarna energija za grejanje i struju - Ekološki grejni sistemi
 

EKOLOŠKO GREJANJE / ŠTEDLJIVO EKOLOŠKO GREJANJE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA GREJANJE - ZELENA ENERGIJA  EKOLOŠKO GREJANJE - EKOLOŠKI SISTEMI - ZELENA ENERGIJA / Energetski efikasni sistemi za grejanje,
 toplotne pumpe i solarno grejanje
 

Ekološko grejanje - Ekološki sistemi - Zelena energijaZašto štedljivo ekološko grejanje i ekološki sistemi? 
Uzevši u obzir zalihe konvencionalnih izvora energije i njihove visoke cene kao i ekološke zahteve, ekstremno visoke i ekstremno niske temperature koje će postati sve učestalije zbog narušene klimatske ravnoteže naše planete, obnovljivi izvori energije dobivaju sve veću važnost i značaj.
Uključenje u svetske trendove energetske efikasnosti kuća, zgrada i objekata, kao i razvoja upotrebe obnovljivih izvora energije, nameće nam potrebu za postavljanjem i korišćenjem agregata za proizvodnju energije zasnovanih na obnovljivim izvorima energije kao i stepenu energetske efikasnosti grejnih sistema.
Takođe iz istih razloga, nameće nam se potreba za projektovanjem i izgradnjom "Energetski efikasne kuće sa sopstvenim izvorima obnovljivih energija", odnosno autonomna kuća koja će generisati energiju za sopstvene potrebe.

Korišćenje obnovljivih izvora energije kao što su toplotne pumpe i solarna energija za grejanje i struju, tj. ekološki sistemi bez sagorevanja i emisije štetnih gasova, kako u svetu tako i kod nas sve više zauzima pažnju i interesovanje za primenu novih energetski efikasnih i ekološki prihvatljivih tehnologija za dobijanje toplotne i električne energije, čijom se primenom direktno utiče na uštedu energije i novca koji se troši na upotrebu fosilnih goriva, čijim se sagorevanjem oslobađaju velike količine CO2 u atmosferu stvarajući pri tome "efekat staklene bašte" i izazivajući sve veće globalno zagrevanje koje predstavlja visok stepen opasnosti za dramatični poremećaj već narušenih klimatskih uslova i uništenje naše planete. 

EKOLOŠKO GREJANJE / GREJANJE NA TOPLOTNU PUMPU I SOLARNU ENERGIJU - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE  EKOLOŠKO GREJANJE - EKOLOŠKI SISTEMI ZA GREJANJE KUĆE - ZELENA ENERGIJA / Energetski efikasni sistemi za grejanje,
 toplotne pumpe i solarno grejanje
 

Enegetski efikasno grejanje / Ekološko grejanje - Enegetski efikasni sistemi za grjanje - Obnovljivi izvori energije,
 zelena energijaEnergetski efikasno ekološko grejanje na toplotnu pumpu u sprezi sa solarnim termalnim sistemom, hibridni sistem koji predstavlja energetski efikasnu, ekološku kombinaciju obnovljih izvora energije. 

Kombinacija obnovljivih izvora energije, toplotna pumpa sa solarnim termalnim kolektorima, direktna konverzija sunčevog zračenja u toplotnu energiju koja se sistemski prenosi i akumulira u termalnom akumulacionom sistemu za ispomoć grejanju kuće tokom prelaznih perioda i zimskog perioda smanjujući utrošak energije na toplotnoj pumpi i do 40%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode sa veoma visokom uštedom električne energije i do 90%.

Toplotna pumpa proizvodi toplotnu energiju sa 75% uštede, preostalih 25% uložene energije, solarni vakuumski sistem će smaniti za još dodatnih 40%. Tehnološka inovacija u proizvodnji solarnih tehnologija sa superprovodljivim apsorberskim koncentratorima, projektovani za maksimalnu energetsku efikasnost i u teškim uslovima sunčevog zračenja, aktivan i na spoljnim temperaturama ispod 0°C do -35°C za vreme sunčevog zračenja. 

Solarni sistemi za ispomoć grejanju kuće, mogu se izvesti samo solarnim vakuumskim kolektorima sa vakuumskim cevima heat - pipe, u sprezi sa toplotnom pumpom kao energetski najefikasnijom kombinacijom.
Čovečanstvu je danas postalo jasno, energetskih neobnovljivih resursa energije na zemlji je sve manje i biće sve skuplji, od kojih će neki u skorijoj budućnosti potpuno nestati.

 

ENERGETSKI EFIKASNI SISTEMI / NISKOTEMPERATURNO ENERGETSKI EFIKASNO GREJANJE - GREJANJE I HLAĐENJE  EKOLOŠKO GREJANJE - EKOLOŠKI SISTEMI ZA GREJANJE I HLAĐENJE - ZELENA ENERGIJA
 

Usled sve većeg uvažavanja ekološki prihvatljivih obnovljivih izvora energije, (toplotne pumpe za grejanje  i hlađenje, solarna energija za grejanje sanitarne vode, kuće i bazena), grejni sistemi kao što su podno i zidno grejanje, kao i njihova kombinacija podno i zidno, dobijaju sve veći značaj njihove primene i spadaju u niskotemperaturne i energetski efikasne grejne sisteme.

Temperatura pokretanja kombinovanog sistema (podno i zidno) vrši se na znatno nižim temperaturama u odnosu na konvencionalni radijatorski sistem grejanja.

Uzevši u obzir prosečnu temperaturu za pokretanje radijatorskog sistema grejanja 55/65° C , podno grejanje kao grejni sistem zbog dosta veće grejne površine zahteva nižu temperaturu pokretanja 36/40° C , u zavisnosti od energetske efikasnosti kuće. Ukoliko grejnu površinu poda (podno grejanje) proširimo i na grejnu površinu zida (zidno grejanje), dobićemo kombinovani grejni sistem (podno i zidno grejanje), temperatura pokretanja biće 26/30° C, u zavisnosti od energetske efikasnosti kuće. 

 

ŽELITE PRORAČUN SA KAPACITETOM I CENOM ZA HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE?

SOLARNO GREJANJE / Solarno grejanje vode,
 kuće,
 grejanje sanitarne vode,
 proračun,
 cena - Grejanje na toplotnu pumpu - Vazduh voda,
 cena - Grejanje na solarnu energiju,
 solarno grejanje vode,
 kuce / Hibridni multi-funkcionalni sistemi za grejanje - Obnovljivi izvori energije,
 cena / Kalkulator - Konfigurator,
 proračun,
 cena - Solarni paneli - Solarni kolektori za grejanje kuće,
 sanitarne vode,
 bazena
 

ENERGETSKI EFIKASNO EKOLOŠKO GREJANJE NA TOPLOTNU PUMPU I SOLARNU ENERGIJU / PRORAČUN - CENA 

Zainteresovani ste da investirate i postavite toplotnu pumpu ili hibridni multi-funkcionalni i energetski efikasan sistem za grejanje kuće i sanitarne vode na toplotnu pumpu u sprezi sa solarnim vakuumskim termalnim sistemom, želite proračun sa cenom, kliknite na sliku konfigurator i u nekoliko koraka unesite i čekirajte zahtevane podatke, za 24h dobićete izveštaj sa rešenjem Vašeg željenog sistema.

ODABERITE ŽELJENI SISTEM:

(1) Grejanje na toplotnu pumpu
(2) Solarni sistem za grejanje sanitarne vode, normal potrošnja, special džakuzi, porodične kuće, restorani, SPA centri, ustanove, industrija ...
(3) Solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, bazena, džakuzi ...

ili hibridni multi-funkcionalni sistemi:

(4) Toplotna pumpa i solarni sistem za sanitarnu vodu (cene posebno)
(5) Toplotna pumpa i solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, grejanje bazena, džakuzi special ... (cene posebno)

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva

Koji je najbolji i najsigurniji izbor toplotne pumpe, solarnih kolektora i opreme sa energetski najefikasnijim rešenjem, koji procenat energetske efikasnosti i uštede energije imamo sa predloženim sistemom?

Koji kapacitet toplotne pumpe, solarnih kolektora i solarnog akumulatora toplote je potreban za moju kuću na osnovu sistema grejanja koje već imamo/nemamo, na osnovu energetske efikasnosti kuće, energetske efikasnosti grejnog sistema i koja je cena

Kakva je energetska efikasnost i funkcionalnost toplotne pumpe na podno grejanje, radijatori, zidno grejanje, kombinovani sistem podno i zidno grejanje, podno i radijatorsko grejanje, fan-coil sistemi ...?

Kom energetskom razredu pripada moja kuća, poslovni prostor, objekat ...?

Odgovor na ovo kompleksno pitanje na osnovu Vaših dostavljenih podataka, detaljno ćemo proračunati za Vas.

Rešenje za Vaš hibridni multi-funkcionalni i energetski efikasan sistem koje sledi za 24h prilagođeno je upravo Vama na osnovu Vaših dostavljenih podataka.
Molimo za tačnost podataka bez propusta.

Naš sistem zapadnog poslovnog funkcionisanja, donešen i uveden pre više od 30 godina, profesionalno i kvalitetno.
Samo četiri koraka do Vašeg novog sistema.

Pogledajte kako funcionišemo. 
​​​​​​​

1: Unos podataka

2: Prijem izveštaja

3: Savetovanje i ugovaranje

4: Montaža sistema

Toplotne pumpe - Grejanje na toplotnu pumpu - Solarno grejanje,
 solarno grejanje vode - Cena - Konfigurator za unos podataka

Like Share