Like Share

ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE - Kuća za 21. vek sa obnovljivim izvorima energije - Energetski efikasna gradnja 
Energetski efikasna kuća sa sopstvenim izvorima obnovljivih energija - AUTONOMNA KUĆA ZA 21.VEK 
Energetska efikasnost kuća, objekata, zgrada - Energetska efikasnost grejnih sistema - Primena obnovljivih izvora enerije 

Energetski efikasna kuca / Energetska efikasnost - Energetska efikasnost kuce,
 objekta,
 zgrada

Energetska efikasnost - Razred energetske efikasnosti
 

ENERGETSKI EFIKASNA KUĆA - AUTONOMNA KUĆA ZA 21. VEK / Razred energetske efikasnosti kuće, objekta...  ENERGETSKI EFIKASNA KUĆA - ENERGETSKA EFIKASNOST / Energetska efikasnost kuća,
 objekata,
 zgrada / Energtestski razred i energetski pasoš - Autonomna kuća za 21. vek / Da li znate karakteristike Vaše kuće,
 objekta... Kom energetskom razredu pripada,
 da li podleže uslovima za korišćenje obnovljivih izvora energije. Odgovor na ovo kompleksno pitanje dobićete u izveštaju u roku od 24h. Idite na konfigurator i odaberite željeni sistem za proizvodnju toplotne energije obnovljivih izvora energije.

Uzevši u obzir zalihe konvencionalnih izvora energije i njihove visoke cene kao i zahteve ekologije, ekstremno visoke i ekstremno niske temperature koje će postati sve učestalije zbog narušene klimatske ravnoteže naše planete, obnovljivi izvori energije dobivaju sve veću i veću važnost.
Uključenje u svetske trendove energetske efikasnosti kuća, zgrada i objekata, kao i razvoja upotrebe obnovljivih izvora energije, nameće nam potrebu za postavljanjem i korišćenjem agregata za proizvodnju energije zasnovanih na obnovljivim izvorima energije kao i stepenu energetske efikasnosti grejnih sistema.
Takođe iz istih razloga, nameće nam se potreba za projektovanjem i izgradnjom "Energetski efikasne kuće sa sopstvenim izvorima obnovljivih energija", odnosno autonomna kuća koja će generisati energiju za sopstvene potrebe.
Čovečanstvu je danas postalo jasno, energetskih resursa na zemlji je sve manje i biće sve skuplji, od kojih će neki u skorijoj budućnosti potpuno nestati.

 

ENERGETSKI EFIKASNA KUĆA - KUĆA ZA 21. VEK / Obnovljivi izvori energije ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE - Kuća za 21. vek / Pasivne kuće - Obnovljivi izvori energije - Kuća sa sopstvenim izvorima energije - Autonomna kuća - Solarna energija, toplotne pumpe / Solarna energija za grejanje - Solarna energija za struju - Energija za 21. vek

Energetski efikasna kuca - Energetska efikasnost kuce,
 objekta,
 zgradaGrejanje kuće je nadoknađivanje toplotnih-energetskih gubitaka, sprečavajući toplotne gubitke adekvatnim termoizolacijama utrošak toplotne energije svodi se na minimum.
Kada je reč o izgradnji kuće, ne pridaje se u dovoljnoj meri značaj o njenoj energetskoj efikasnosti i kvalitetu njene gradnje, energetskih gubitaka i potrošnji energije, kako za njeno zagrevanje tako i za hladjenje.
Da bi se obezbedio stepen energetske efikasnosti posebno se mora obratiti pažnja na najvažnije energetske faktore koji u velikoj meri utiču na energetske vrednosti koje će maksimalno osigurati veoma visoke uštede u novcu za potrošnju energijei i do 97%, što će u budućnosti rezultovati 100% komfor i eliminisanje veoma visokih mesečnih i godišnjih računa za potrošnju energije, kako za grajanje, tako i za hlađenje.

 

RAZRED ENERGETSKE EFIKASNOSTI KUĆE I NJEGOV UTICAJ NA KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 

Razred energetske efikasnosti kuće - Energetski razred

ENERGETSKI EFIKASNA AUTONOMNA KUĆA SA SOPSTVENIM IZVORIMA OBNOVLJIVE ENERGIJE ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE - Pasivne kuće / Kuća za 21. vek - Obnovljivi izvori energije - Kuća sa sopstvenim izvorima energije - Autonomna kuća - Solarna energija,
 toplotne pumpe / Solarna energija za grejanje - Solarna energija za struju - Energija za 21. vek

Besplatna energija - Free energySvi energetski faktori se moraju uzeti u obzir još pri planiranju i projektovanju, kako bi se dobila kvalitetna, optimalno energetski efikasna kuća, sa osvrtom i na statički kvalitet kuće.
Da bi se postigao krajnji cilj energetske efikasnosti, potrebno je spoljne zidove i plafonsku konstrukciju izgraditi sa veoma širokim termoizolatorom (minimalno 20 cm), kompletnog stambenog objekta, čime stičemo mogućnost za korišćenje obnovljivih izvora energije, tj korišćenje toplotne pumpe i solarne energije. Solarna energija, energija koja je besplatna, ne doprinosi globalnom zagrevanju i ekološkoj katastrofi, u sprezi sa toplotnom pumpom sa minimalnim ulaganjem energije i energetski efikasnim, štrdljivim podnim grejanjem i kombinacijom podno zidnim grejnim sistemima koji se, zbog svoje niske temperature pokretanja sa maksimalnih 30°C, takođe mogu okarakterisati kao kombinovani grejni sistemi veoma visoke energetske efikasnosti sa veoma visokom uštedom u potrošnji energije.

 

ENERGETSKI EFIKASNA AUTONOMNA KUĆA - MULTI-HIBRIDNI SISTEMI - Toplotna pumpa u sprezi sa solarnom energijom za grejanje i struju  Energetski efikasne kuće - Kuća za 21. vek / Obnovljivi izvori energije - Kuća sa sopstvenim izvorima energije - Solarna energija,
 toplotne pumpe / Solarna energija za grejanje - Solarna energija za struju - Energija za 21. vek

Hibridni sistemi / Solarna energija za grejanje,
 solarna energija za struju,
 solarni hibridni sistemiToplotna pumpa za proizvodnju toplotne energije sa visokom uštedom energije.
Solarni termalni sistem za solarno grejanje sanitarne vode, ispomoć grejanju kuće, bazena...
Solarni fotonaponski sisistem, električna energija za svakodnevne potrebe.
Kombinacija obnovljivih izvora energije, toplotne pumpe u sprezi sa solarnim termalnim sistemom za direktnu konverziju sunčevog zračenja u toplotnu energiju i solarnim fotonaponskim kolektorima za direktnu konverziju fotonskog zračenja u električnu energiju.
Toplotna pumpa kao glavni proizvođač toplotne energije sa veoma visokom uštedom energije i do 80%, čija se toplotna energija akumulira u solarnom akumulatoru toplote. Proizvedena toplotna energija iz solanog termalnog sistema se takođe akumulira u termalnom akumulacionom sistemu kao termalni izvor obnovljive energije za ispomoć grejanju kuće i grejanju sanitarne vode tokom prelaznih perioda i zimskog perioda za vreme sunčevog zračenja, smanjujući utrošak električne energije na toplotnoj pumpi i do 45%, i tokom cele godine grejanje sanitarne tople potrošne vode PTV, sa uštedom energije do 90%, grejanje bazena sa uštedom od 100%.
Proizvedena električna energija iz solarnog fotonaponskog sistema može pokriti kompletnu potrebu za električnom energijom u domaćinstvu, takođe može se akumulirati višak proizvedene energije tokom proleća, leta i jeseni. Akumulirana električna energija može pokriti kompletnu potrošnju na toplotnoj pumpi koja funkcioniše sa 80% uštede za proizvodnjom toplotne energije. 
Multi-hibridni sistem ponašaće se kao multi-funkcionalni sistem, donoseći 100% besplatne energije za svakodnevne potrebe.

ENERGETSKA EFIKASNOST KUĆE / Faktori energetske efikasnosti kuće 

ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE / Kuća za 21. vek - Pasivne kuće - Energija za 21. vek - Solarna energija - Toplotne pumpe - Solarni sistemi za grejanje - Solarni sistemi za struju / Energetski efikasni grejni sistemi,
 energetski efikasno grejanje kuće - Energetski efikasna gradnja - Energetska efikasnost kuće tokom zimskog perioda,
 zima ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE / Kuća za 21. vek - Pasivne kuće - Energija za 21. vek - Solarna energija - Toplotne pumpe - Solarni sistemi za grejanje - Solarni sistemi za struju / Energetski efikasni grejni sistemi,
 energetski efikasno grejanje kuće - Energetski efikasna gradnja - Energetska efikasnost kuće tokom letnjeg perioda,
 leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJVAŽNIJI FAKTORI ENERGETSKE EFIKASNOSTI KUĆE 

Energetski efikasna kuce / Enrgetska efikasnost kuce,
 najvažniji faktori Izgradnja spoljnih zidova kuće sa materijalima visokih termoizolacionih karakteristika
Termoizolacija spoljnih zidova od trajnih materijala, visokih termoizolacionih karakteristika
Termoizolacija podova
Termoizolacija najviše spratne konstrukcije (betonske ploče) ili krova
Prozori i staklene površine visokih termoizolacionih karakteristika sa minimalno tri stakla
Ventilacioni sistemi sa upotrebom rekuperatora toplote
Štedljivi (niskotemperaturni) grejni sistemi sa inteligentnim upravljanjem

Upotreba obnovljivih izvora energije, toplotne pumpe sa visokim energetskim karakteristikama i visokim stepenom uštede energije 
Upotreba obnovljivih izvora energije / Solarna energija - Termalna i fotonska energija sunca za dobijanje toplotne i električne energije

 

ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE / Pasivne kuće, kuća za 21. vek - Energija za 21. vek - Solarna energija - Toplotne pumpe - Solarni sistemi za grejanje - Solarni sistemi za struju / Energetski efikasni grejni sistemi, energetski efikasno grejanje kuće - Energetski efikasna gradnja - Energetska efikasnost prozora i staklenih površinaENERGETSKI EFIKASNE KUĆE / Pasivne kuće, kuća za 21. vek - Energija za 21. vek - Solarna energija - Toplotne pumpe - Solarni sistemi za grejanje - Solarni sistemi za struju / Energetski efikasni grejni sistemi, energetski efikasno grejanje kuće - Energetski efikasna gradnja - Energetska efikasnost zidova, energetski efikasna gradnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETSKA EFIKASNOST KUĆE - Energetski efikasni grejni sistemi  ENERGETSKA EFIKASNOST KUĆE - Energetski efikasne kuće - Energetski efikasni sistemi - Toplotne pumpe,
 solarno grejanje,
 solarno grejanje kuće,
 pasivne kuće

Energetska efikasnost kuce - Energetski efikasni grejni sistemiStepen energetske efikasnosti i iskorišćenosti solarne toplotne energije iz solarnih vakuumskih kolektora za grejanje, odnosno ispomoć dogrevanju kuće, kao i korišćenje toplotne pumpe, u veoma velikoj meri zavisi i od energetske efikasnosti kuće , tj. od načina kao i kvaliteta materijala od kojih je izgrađena sa posebnim osvrtom na karakteristike i debljinu termo izolatora, količine toplotne akumulacije, stepena efikasnosti solarnih kolektora uz obaveznu upotrebu vakuumskih solarnih sistema u sprezi sa energetski visoko efikasnom toplotnom pumpom nemačkog najpoznatijeg brenda Viessmann, sa klasom energetske efikasnosti A++, WesTech solarnih vakuumskih kolektora sa visokim termalnim karakteristikama koji mogu uzeti toplotnu energiju i u lošim uslovima sunčevog zračenja tokom prelaznih i zimskih perioda tj. preuzeti solarnu toplotnu energiju onda kada nam je najpotrebnija i naravno zavisi i od samog sistema grejanja kuće, odnosno niskotemperaturnih, štedljivih grejnih sistema, podno grejanje i kombinacija podno-zidno grejanje, gde se temperatura pokretanja kreće 26/30°C .

 

ŽELITE PRORAČUN SA IZVEŠTAJEM ZA HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE? 

Energetski efikasna kuća,
 grejanje,
 proračun,
 cena - Grejanje na toplotnu pumpu vazduh voda,
 cena - Grejanje na solarnu energiju / Hibridni multifunkcionalni sistemi za grejanje - Obnovljivi izvori energije,
 energetski efikasno grejanje,
 cena / Kalkulator - Konfigurator za proračun - Solarni paneli - Solarni kolektori za grejanje kuće,
 solarno grejanje sanitarne vode,
 bazena - Solarno grejanje

 

TOPLOTNE PUMPE I SOLARNA ENERGIJA - HIBRIDNI MULTIFUNKCIONALNI SISTEMI / PRORAČUN - CENA  Energetski efikasna kuća i energetski efikasni sistemi za grejanje,
 konfigurator za proračun,
 cena - Toplotne pumpe i solarno grejanje,
 cena - Hibridni sistemi,
 mutifunkcionalni sistemi,
 solarni hibridni sistemi - Grejanje na toplotnu pumpu,
 cena,
 grejanje kuće - Novo - KONFIGURATOR - Kalkulator / Grejanje na toplotne pumpe vazduh voda / Specijalizovano preduzeće za obnovljive izvore energije / Koliko košta najekonomičnije grejanje - Energetski efikasno grejanje - Ekonomično grejanje - Toplotne pumpe - Cena / GREJANJE - GREJNI SISTEMI - Energetski efikasni sistemi - Grejanje - Hlađenje - Energetski efikasni grejni sistemi - Energetski efikasne kuće - Grejanje na toplotne pumpe i solarnu energiju

Zainteresovani ste da investirate i postavite toplotnu pumpu ili hibridni multi-funkcionalni i energetski efikasan sistem za grejanje kuće i sanitarne vode na toplotnu pumpu u sprezi sa solarnim vakuumskim termalnim sistemom, želite proračun sa cenom, kliknite na sliku konfigurator i u nekoliko koraka unesite i čekirajte zahtevane podatke, za 24h dobićete izveštaj sa rešenjem Vašeg željenog sistema.

ODABERITE ŽELJENI SISTEM:

(1) Grejanje na toplotnu pumpu
(2) Solarni sistem za grejanje sanitarne vode, normal potrošnja, special džakuzi, porodične kuće, restorani, SPA centri, ustanove, industrija ...
(3) Solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, bazena, džakuzi ...

ili hibridni multi-funkcionalni sistemi:

(4) Toplotna pumpa i solarni sistem za sanitarnu vodu (cene posebno)
(5) Toplotna pumpa i solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, grejanje bazena, džakuzi special ... (cene posebno)

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva

Koji je najbolji i najsigurniji izbor toplotne pumpe, solarnih kolektora i opreme sa energetski najefikasnijim rešenjem, koji procenat energetske efikasnosti i uštede energije imamo sa predloženim sistemom?

Koji kapacitet toplotne pumpe, solarnih kolektora i solarnog akumulatora toplote je potreban za moju kuću na osnovu sistema grejanja koje već imamo/nemamo, na osnovu energetske efikasnosti kuće, energetske efikasnosti grejnog sistema i koja je cena

Kakva je energetska efikasnost i funkcionalnost toplotne pumpe na podno grejanje, radijatori, zidno grejanje, kombinovani sistem podno i zidno grejanje, podno i radijatorsko grejanje, fan-coil sistemi ...?

Kom energetskom razredu pripada moja kuća, poslovni prostor, objekat ...?

Odgovor na ovo kompleksno pitanje na osnovu Vaših dostavljenih podataka, detaljno ćemo proračunati za Vas.

Rešenje za Vaš hibridni multi-funkcionalni i energetski efikasan sistem koje sledi za 24h prilagođeno je upravo Vama na osnovu Vaših dostavljenih podataka.
Molimo za tačnost podataka bez propusta.

Naš sistem zapadnog poslovnog funkcionisanja, donešen i uveden pre više od 30 godina, profesionalno i kvalitetno.
Samo četiri koraka do Vašeg novog sistema.

Pogledajte kako funcionišemo. 
 

1: Unos podataka

2: Prijem izveštaja

3: Savetovanje i ugovaranje

4: Montaža sistema

Toplotne pumpe - Grejanje na toplotnu pumpu - Solarno grejanje,
 solarno grejanje vode - Cena - Konfigurator za unos podataka

Like Share