Like Share

SOLARNI PANELI - Solarne komponente za struju - Komponente - Prodaja opreme - CENA 
SOLARNI PANELI - PV fotonaponski moduli za struju, proizvodnju električne energije 

Solarni paneli za struju

 

SOLARNI PANELI - Komponente - Oprema za proizvodnju struje, električne energije  SOLARNI PANELI - SOLARNI SPLIT SISTEMI - Oprema,
 kompleti,
 cena / Solarni paneli za struju - Solarni paneli za proizvodnju struje,
 električne energije - Struja za kuće,
 vikendice,
 salaše - Solarni akumulatori,
 baterije - Solarni kontroleri / Solarni split sistemi za struju - Solarni fotonaponski kolektori,
 Solarni PV moduli - Solarni sistemi za struju,
 proizvodnja struje,
 električne energije

Oprema za solarnu elektranu - Off grid sistemi
Solarni fotonaponski paneli, solarni kontroleri, akumulatori - baterije, invertori i prateća oprema.
Solarna fotonska energija pomoću solarnih PV modula i prateće opreme konvertuje se u električnu energiju, akumulira u solarnim akumulatorima (AGM-VRLA baterije), formirajući solarnu elektranu malih i velikih kapaciteta u zavisnosti od potreba. 100% besplatna električna energija, struja za osvetljenje i pokretanje električnih aparata i uređaja za kuće, vikendice, salaše i na mnogim drugim objektima i mestima gde postoji potreba za autonomijom električne energije.

Fotonaponski sistem može se kombinovati sa vetrogeneratorom, predstavljajući visoku energetsku efikasnost u snabdevanju električnom energijom.

 

 

SOLARNI PANELI - Fotonaponski kolektori / SOLARNI PANELI - PV moduli  SOLARNI PANELI - Solarni paneli za struju - Solarni paneli za proizvodnju struje,
 električne energije - Struja za kuće,
 vikendice,
 salaše - Solarni invertori - Solarni kontroleri - Solarni akumulatori,
 baterije / Solarni fotonaponski kolektori,
 Solarni PV moduli - Solarni sistemi za struju,
 proizvodnja struje,
 električne energije

Direktna konverzija solarne fotonske energije u električnu energiju.
Solarni fotonaponski paneli mogu se primeniti svuda gde postoji potreba za korišćenjem električne energije, sa pratećim komponentama formirajući Off-grid solarnu elektranu.
Najčešća primena je na vikendicama, udaljenim kućama, kamp kućicama, privatnim kućama, jahtama, splavovima, kamp prikolicama, repetitorima i na mnogim drugim mestima gde postoji potreba autonomije električne energije za rad, osvetljenje i pokretanje električnih uređaja i aparata raznih namena.
Solarne elektane za proizvodnju električne energije malih i velikih snaga sa priključenjem na elektroenergetsku distributivnu mrežu.
Konstruisani i proizvedeni od visoko kvalitetnih i trajnih materijala, koji garantuju dugotrajnu funkcionalnost i trajnost od 25 godina na 80% snage. VIŠE 

 

 

SOLARNI AKUMULATORI - SOLARNE BATERIJE / AGM-VRLA  SOLARNI AKUMULATORI - SOLARNE BATERIJE - Solarni paneli za struju - Solarni paneli za proizvodnju struje,
 električne energije - Struja za kuće,
 vikendice,
 salaše - Solarni invertori - Solarni kontroleri / Solarni fotonaponski kolektori,
 Solarni PV moduli - Solarni sistemi za struju,
 proizvodnja struje,
 električne energije

Solarne baterije 6VDC - 12VDC / 80Ah, 100Ah, 120Ah, 200Ah

Solarni akumulatori AGM-VRLA namenjeni za solarne sisteme, solarnu akumulaciju električne nergije i proizvodnju struje su takođe jedna od veoma važnih komponenti za dobro funkcionisanje solarnog fotonaponskog sistema tj. solarne elektrane.

Odlikuju se visokom gustinom punjenja, velikom cikličnom otpornošću, dubinom pražnjenja do 80% a u zavisnosti od eksploatacije vek trajanja im je višestriko duži.
VIŠE 

 

 

 

 

SOLARNI KONTROLERI - Solarni kontroleri za solarne autonomne sisteme / Off - Grid sistemi  SOLARNI KONTROLERI - Kontroleri pumnjenja - Solarni paneli - Solarni paneli za struju - Solarni paneli za proizvodnju struje,
 električne energije - Struja za kuće,
 vikendice,
 salaše - Solarni invertori - Solarni akumulatori,
 baterije - Solarni kontroleri / Solarni fotonaponski kolektori,
 Solarni PV moduli - Solarni sistemi za struju,
 proizvodnja struje,
 električne energije

Proizvodnja struje, električne energije za kuće, vikendice, salaše ...
SOLARNI KONTROLERI 10A, 15A, 20A, 30A, 60A - DCV 12, 24, 48 Mikroprocesorski, 30% više energije
Inteligentni mikroprocesorski kontroler istovremeno prati stanje napona solarnih kolektora kao i stanje napunjenosti solarnih baterija.
Što je baterija praznija struja punjenja je veća tj. nivo punjenja se povećava onda kada je to najpotrebnije a rezultat ovakve inteligentne regulacije je 30% više električne energije u odnosu na stariju generaciju solarnih kontrolera.
Radni VDC napon je takodje inteligentno, automatsko prepoznavanje.
U ponudi 10A, 15A, 20A, 30A, 60A.
VIŠE 

 

 

 

SOLARNI INVERTORI - Solarni sistemi za struju, priozvodnju električne energije  SOLARNI INVERTORI - Solarni invertori za struju - Sinus - Solarni paneli - Solarni paneli za struju - Solarni paneli za proizvodnju struje,
 električne energije - Struja za kuće,
 vikendice,
 salaše - Solarni akumulatori,
 baterije - Solarni kontroleri / Solarni split sistemi za struju - Solarni fotonaponski kolektori,
 Solarni PV moduli - Solarni sistemi za struju,
 proizvodnja struje,
 električne energije

Solarni invertor za konverziju VDC u VAC struju u solarnom fotonaponskom sistemu.
Čista sinusoida sa konstantnom snagom - Potpuna autonomija
Za dobar kvalitet struje neophodan je kvalitetan i pouzdan solarni invertor sa čistom sinusoidom.
Dostupni 12, 24, 48 VDC - 230 VAC ; 500W, 1000W, 1500W, 2500W, 4000W, 5000W.
Solarni autonomni fotonaponski sistemi, pomoću solarnih fotonaponskih panela, kontrolera, invertora i solarnih baterija, formiraju solarnu elektranu tj. solarni sistem za proizvodnju struje čija se električna energija koristi za osvetljenje i pokretanje električnih uredaja i aparata raznih namena.
Vrhunski kvalitet uz visoku energetsku efikasnost i pouzdanost sa malom samopotrošnjom.
VIŠE 

 

 

 

Like Share