Like Share

SOLARNO GREJANJE KUĆE - Solarni termalni akumulacioni sistemi - Komponente za solarno grejanje kuće - Prodaja opreme - CENA 
Solarni vakuumski termalni sistemi za ispomoć grejanju kuće, grejanju sanitarne vode, džakuzi, bazena ... 

Solarno grejanje kuće / Komponente,
 oprema - Cena
 

SOLARNO GREJANJE KUĆE / SOLARNI SPLIT SISTEMI - KOMPONENTE / Solarni termalni sistemi za ispomoć grejanju i sanitarnu vodu  SOLARNO GREJANJE - GREJANJE KUĆE - Solarni sistemi za solarno grejanje kuće / Obnovljivi izvori energije za 21. vek

Solarno grejanje - Solarna energijaSolarno grejanje kuće, tj. solarni sistemi za kuću sa solarnim vakuumskim kolektorima i pratećom opremom za solarnu akumulaciju toplotne energije za ispomoć grejanja kuće i sanitarne vode, predstavljaju idealno rešenje svakom domaćinstvu, donoseći visoku uštedu u novcu koji se troši za električnu energiju ili neki drugi oblik konvencionalne energije. Solarni vakuumski kolektori WesTech WT-B58 sa visokim termalnim karakteristikama, konstruisanim za rad i u teškim uslovima sunčevog zračenja ispod 0°C, aktivan do -35°C, predstavljaju idealno rešenje u sistemu za ispomoć grejanju kuće, tj. preuzeti toplotnu sunčevu energiju onda kada nam je najpotrebnija. Idealna kombinacija za optimalne performanse energetske efikasnosti, komponente visokog kvaliteta i savremenog dizajna, podležu svim zahtevima visokih standarda uz dugogodišnje garancije, obezbedjeni servis i rezervni delovi. 

 

 

 

SOLARNI VAKUUMSKI KOLEKTORI sa vakuumskim cevima - Heat pipe SOLARNI VAKUUMSKI KOLEKTORI - SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - SOLARNI KOMPLETI - Oprema - CENA / Solarno grejanje kuće,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA,
 Bazena - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli,
 toplotne pumpe,
 toplotne pumpe za grejanje kuće,
 toplotne pumpe vazduh voda

Solarni vakuumski kolektori WesTech WT-B58, neophodan u solarnom sistemu za solarno grejanje kuće, zahvaljujući vakuumskim cevima sa superprovodljivim absorberskim koncentratorima heat-pipe i visokim energetskim karakteristikama, postiže maksimalnu energetsku efikasnost u svim godišnjim dobima, aktivan tokom cele godine i u zimskim uslovima sunčevog zračenja, aktivan do -35°C
Kvalitetni materijali otporni na vremenske uslove, garantuju dugi vek trajanja.
Veća glava kondenzatora heat-pipe 24 mm, brže i energetski efikasnije sakuplja i prenosi toplotu, doprinoseći veću energetsku iskorišcenost.
Obloženost vakuumske cevi troslojnim selektivnim slojevima ALN/LN-SS/CU, za maksimalni prinos toplotne energije.
Mogućnost kolektorskog proširenja i nadogradnje sistema sa originalnim spojnicama i konstrukcijama.
Serijski broj kolektora, registraciona i garantna karta , tehnička podrška, ovlašćena i proverena stručna lica za montaže i postavljanje instalacije, garantuju ispravnu funkcionalnost i besprekoran rad kao i maksimalnu energetsku efikasnost.
VIŠE 

 

SOLARNI AKUMULATORI TOPLOTE - Rezervoari čelik - Sa jednim i dva izmenjivača toplote - Kombinovani SOLARNI AKUMULATORI TOPLOTE - Rezervoari,
 baferi - SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - SOLARNI KOMPLETI - Oprema - CENA / Solarno grejanje kuće,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA,
 Bazena - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli,
 toplotne pumpe,
 toplotne pumpe za grejanje kuće,
 toplotne pumpe vazduh voda

Solarni akumulatori toplote za solarno grejanje kuće i sanitarne vode. Kombinovani akumulatori toplote, rezervoari za termalnu akumulaciju, skladištenje toplotne energije iz solarnih vakuumskih kolektora za solarni sistem dogrevanja kuće, tj. od višestrukih toplotnih izvora energije sa više kombinacija, čvrsto gorivo, tečno gorivo, gasno gorivo, toplotne pumpe kao energetski najefikasniji sistem u sprezi sa solanim vakuumskim kolektorima. Solarni akumulator toplote, neophodna komponenta na solarnom sistemu za solarnu akumulaciju toplotne enrgije i ispomoć solarnog grejanja kuće u kombinaciji sa solarnim grejanjem sanitarne vode i bazena. Kombinovani rezervoari za akumulaciju i skladištenje toplotne energije sa više vrsta toplotnih izvora energije sa više kombinacija.
Priključenje na postojeći izvor enrgije: čvrsto gorivo, tečno gorivo, gasno gorivo, električna energija, toplotna pumpa. Zapremina od 500 do 1000 L, po posebnoj porudžbini od 2000 do 5000 litara.
  VIŠE 

 

SOLARNI KONTROLERI - Displej - Prikaz funkcije solarnog sistema SOLARNI KONTROLERI - Solarne automatike - SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - SOLARNI KOMPLETI - Oprema - CENA / Solarno grejanje kuće,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA,
 Bazena - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli,
 toplotne pumpe,
 toplotne pumpe za grejanje kuće,
 toplotne pumpe vazduh voda

Mikroprocesorski elektronski uredjaji, po zadatim parametrima za potpunu kontrolu funkcije solarnog sistema sa kompatibilnim toplotnim senzorima. Displej za vizuelnu kontrolu i prikaz funkcije sistema.
Potpuno inteligentna jedinica, zahvaljujući toplotnim senzorima potpuno kontroliše sistem i funkciju solarnog sistema čini potpuno autonomnom i automatskom.
Zahvaljujući digitalnoj kontroli, Δ-T se može veoma precizno zadati što solarni sistem čini maksimalno iskoristivim, tj. učinkovitost solarnog sistema je energetski efikasniji sa
većim prinosom toplotne enrgije.
Neophodan za energetski efikasan rad i funkciju solarnog vakuumskog sistema, tj. za komunikciju i funkciju izmedju primarnog i sekundarnog dela solarnog sistema.
Potpuno inteligentna kontrolno upravljčka jedinica za kontolu i automatsko upravljanje solarnog vakuumskog sistema za grejanje sanitarne vode, grejanje kuće, bazena, u sprezi sa toplotnom pumpom i drugim izvorima energije.
VIŠE 

 

SOLARNI PUMPNI MODULI - PUMPNE GRUPE SOLARNE PUMPNE GRUPE - Pumpni moduli - SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - SOLARNI KOMPLETI - Oprema - CENA / Solarno grejanje kuće,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA,
 Bazena - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli,
 toplotne pumpe,
 toplotne pumpe za grejanje kuće,
 toplotne pumpe vazduh voda

Solarna pumpna grupa - pumpni modul, kompaktni uredjaj za prinudnu cirkulaciju solarnog termofluida kao nosioca toplotne energije od solarnog vakuumskog kolektora do izmenjivača akumulatora toplote, tj. kompaktni uredjaj za prenos i transport termalne energije u instalacionom krugu.
Sigurnost u održavanju funkcije solarnog sistema i odgovara visokim zahtevima rada i funkcije solarnog vakuumskog sistema.
Termoizolacioni oklop na solarnom pumpnom modulu sprečavaju toplotne gubitke i obezbeđuje uredan izgled modula kao i zvučnu izolaciju cirkulacione pumpe.
Sve na jednom mestu: Cirkulaciona pumpa, ventil sigurnosti, termometar, manometar, merač protoka, regulacija protoka, nepovratni - jednosmerni ventil, ventili za prinudno zaustavljanje, ventili punjenje - pražnjenje - balansiranje, ventil za odzračivanje, spojnice za priključak cevi ...
VIŠE 

 

 

SOLARNI KOMPLETI - SOLARNO GREJANJE I TOPLOTNE PUMPE - Solarno grejanje kuće, sanitarne vode, džakuzi, spa, bazen  SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - TOPLOTNE PUMPE - SOLARNI KOMPLETI - Oprema - CENA / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA,
 Bazena - Solarni kompleti - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli,
 toplotne pumpe,
 toplotne pumpe za grejanje kuće,
 toplotne pumpe vazduh voda

Doprinos solarne energije veoma je značajan za uštedu u novcu koji se troši na konvencionalne energije koja je sve skuplja , ima je sve manje i zagađuje planetu i okruženje u kome živimo i radimo. Solarni sistemi za solarno grejanje tj. dogrevanje kuće, mogu se izvesti samo konstrukcijom solarnih vakuumskih kolektora sa vakuumskim cevima Heat - pipe, sa visokim termalnim karaktristikama.
Energetski najštedljivija kombinacija i energetski najefikasnija funkcionalnost solarnog termalnog vakuumskog sistema je u sprezi sa toplotnom pumpom sa ukupnom uštedom besplatne energije od 90%. 

Solarno grejanje kuće, tj. solarni sistemi za kuću sa solarnim vakuumskim kolektorima u sprezi sa toplotnom pumpom i pratećim komponentama za solarnu akumulaciju toplotne energije za ispomoć grejanju kuće, grejanju sanitarne vode za porodične poterbe, džakuzi, grejanje bazena, predstavljaju idealno rešenje svakom domaćinstvu, donoseći veoma visoku uštedu u novcu koji se troši za električnu energiju ili neki drugi oblik konvencionalne energije. 
Ne doprinosi zagađenju životne sredine u kojoj  živimo, ekološki prihvatljiva čista energija. Ne zahteva održavanje tokom grejne sezone, nema čišćenja od ostataka sagorevanja fosilnih goriva. Mikroprocesorsko upravljanje i mogućnost daljinske kontrole sistema - Internet , Android mobilna. 

 

SOLARNO GREJANJE KUĆE, SANITARNE VODE, DŽAKUZI, SPA, BAZENA  - SOLARNI SPLIT SISTEMI - CENA
SOLARNI KOMPLETI 1000 litara / Katalog cena - Odaberite sistem prema Vašim potrebama

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Bazena - Solarni kompleti - Oprema - Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni komplet 1000 litara 120 vakuumskih cevi,
 solarni sistem WT120-1000PR

Solarno grejanje - WT120-1000PR
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Bazena - Solarni kompleti - Oprema - Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni komplet 1000 litara 120 vakuumskih cevi,
 solarni sistem WT120-1000PR2

Solarno grejanje - WT120-1000PR2
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Bazena - Solarni kompleti - Oprema - Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni komplet 1000 litara 120 vakuumskih cevi,
 solarni sistem WT120-1000KSC1

Solarno grejanje - WT120-1000KSC1
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Bazena - Solarni kompleti - Oprema - Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni komplet 1000 litara 120 vakuumskih cevi,
 solarni sistem WT120-1000KSC2

Solarno grejanje - WT120-1000KSC2
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Bazena - Solarni kompleti - Oprema - Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni komplet 1000 litara 120 vakuumskih cevi,
 solarni sistem WT120-1000HYG BR

Solarno grejanje - WT120-1000HYG BR
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Bazena - Solarni kompleti - Oprema - Cena / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni akumulatori toplote,
 rezervoari,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli - Solarni komplet 1000 litara 120 vakuumskih cevi,
 solarni sistem WT120-1000HYG BR2

Solarno grejanje - WT120-1000HYG BR2
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - TOPLOTNE PUMPE - SOLARNI KOMPLETI - Solarni hibridni sistemi - Oprema - CENA / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA,
 Bazena - Solarni kompleti - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli,
 toplotne pumpe,
 toplotne pumpe za grejanje kuće,
 toplotne pumpe vazduh voda

Hibridni sist. WT120-1000HYG BR2P11
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - TOPLOTNE PUMPE - SOLARNI KOMPLETI - Solarni hibridni sistemi - Oprema - CENA / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA,
 Bazena - Solarni kompleti - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli,
 toplotne pumpe,
 toplotne pumpe za grejanje kuće,
 toplotne pumpe vazduh voda

Hibridni sist. WT120-1000HYG BR2P15
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena

SOLARNO GREJANJE - SOLARNO GREJANJE KUĆE - TOPLOTNE PUMPE - SOLARNI KOMPLETI - Solarni hibridni sistemi - Oprema - CENA / Solarno grejanje sanitarne vode,
 grejanje vode STV - Džakuzi,
 SPA,
 Bazena - Solarni kompleti - Prodaja opreme - Cena - Solarni split sistemi / Solarni vakuumski kolektori,
 solarni kolektori,
 solarni paneli,
 solarni akumulatori toplote,
 solarni kontroleri,
 solarne pumpne grupe,
 pumpni moduli,
 toplotne pumpe,
 toplotne pumpe za grejanje kuće,
 toplotne pumpe vazduh voda

Hibridni sist. WT120-1000HYG BR2P16
Solarni komplet 1000 L Katalog - Cena


ŽELITE PRORAČUN SA IZVEŠTAJEM ZA HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE? 

TOPLOTNE PUMPE / Grejanje,
 proračun,
 cena - Grejanje na toplotnu pumpu - Vazduh voda,
 cena - Grejanje na solarnu energiju,
 solarno grejanje vode,
 kuce / Hibridni multi-funkcionalni sistemi za grejanje - Obnovljivi izvori energije,
 cena / Kalkulator - Konfigurator,
 proračun,
 cena - Solarni paneli - Solarni kolektori za grejanje kuće,
 sanitarne vode,
 bazena - Solarno grejanje

 

SOLARNO GREJANJE I TOPLOTNE PUMPE - HIBRIDNI MULTI-FUNKCIONALNI SISTEMI / PRORAČUN - CENA  Solarno grejanje,
 cena / Solarno grejanje kuće,
 vode,
 bazena - Proračun,
 cena - Solarni paneli - Solarni kolektori za grejanje kuće,
 sanitarne vode / Grejanje na toplotnu pumpu vazduh voda,
 cena - Grejanje na solarnu energiju / Hibridni multifunkcionalni sistemi za grejanje - Obnovljivi izvori energije,
 cena / Kalkulator - Konfigurator,
 proračun,
 cena

Zainteresovani ste da investirate i postavite hibridni multifunkcionalni i energetski efikasan solarni sistem za grejanje kuće i sanitarne vode u sprezi sa toplotnom pumpom, želite proračun sa cenom, kliknite na konfigurator i u nekoliko koraka unesite i čekirajte zahtevane podatke, za 24h dobićete izveštaj sa rešenjem Vašeg željenog sistema.

ODABERITE ŽELJENI SISTEM:
(1) Grejanje na toplotnu pumpu
(2) Solarni sistem za grejanje sanitarne vode
(3) Solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode
kao i hibridni multifunkcionalni sistemi:
(4) Toplotna pumpa i solarni sistem za sanitarnu vodu
(5) Toplotna pumpa i solarni sistem za ispomoć grejanju kuće i sanitarne vode, grejanje bazena ...

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
Koji je najbolji i najsigurniji izbor toplotne pumpe i solarnih kolektora sa energetski najefikasnijim rešenjem, koliki procenat energetske efikasnosti i uštede energije imamo sa predloženim sistemom?
Koji kapacitet toplotne pumpe i solarnog akumulatora toplote je potrebna za moju kuću na osnovu sistema grejanja koje već imamo/nemamo, na osnovu energetske efikasnosti kuće, energetske efikasnosti grejnog sistema i koja je cena?

Odgovor na ovo kompleksno pitanje na osnovu Vaših dostavljenih podataka, detaljno ćemo proračunati za Vas.
Rešenje za Vaš hibridni multifunkcionalni i energetski efikasan sistem koje sledi za 24h prilagođeno je upravo Vama na osnovu Vaših dostavljenih podataka.
Molimo za tačnost podataka bez propusta.

Naš sistem zapadnog poslovnog funkcionisanja, donešen i uveden pre više od 30 godina, profesionalno i kvalitetno.
Samo četiri koraka do Vašeg novog sistema. Pogledajte kako funcionišemo.

 

1: Unos podataka

2: Prijem izveštaja

3: Savetovanje i ugovaranje

4: Montaža sistema

Toplotne pumpe - Grejanje na toplotnu pumpu - Solarno grejanje,
 solarno grejanje vode - Cena - Konfigurator za unos podataka

Like Share