Like Share

PODNO I ZIDNO GREJANJE / KOMBINOVANI GREJNI SISTEMI - GREJANJE I HLAĐENJE - Podno zidni sistemi za grejanje 
Podno zidno grejanje i toplotne pumpe - Niskotemperaturni energetski efikasni sistemi - Toplotne pumpe - Solarno grejanje 

PODNO I ZIDNO GREJANJE - KOMBINOVANI GREJNI SISTEMI - GREJANJE I HLAĐENJE - Podno zidni sistemi za grejanje  Podno zidno grejanje i toplotne pumpe - Niskotemperaturni energetski efikasni sistemi - Toplotne pumpe - Solarno grejanje

 

PODNO I ZIDNO GREJANJE / KOMBINOVANI GREJNI SISTEMI - ENERGETSKI EFIKASNO NISKOTEMPERATURNO GREJANJE  

PODNO - ZIDNO GREJANJE / PODNO GREJANJE - ZIDNO GREJANJE - PODNO I ZIDNO GREJANJE - Energetski efikasni sistemi / Kombinovani sistemi za grejanje - Grejni sistemi - Solarno grejanje - Toplotne pumpe Podno i zidno grejanje

Zašto podno i zidno grejanje?
Temperatura pokretanja kombinovanog sistema (podno i zidno grejanje) vrši se na znatno nižim temperaturama u odnosu na radijatorski sistem grejanja i može se okarakterisati kao niskotemperaturno grejanje sa najnižom temperaturom pokretanja polaznog voda.

Uzevši u obzir prosečnu temperaturu za pokretanje radijatorskog sistema grejanja 55/65° C , podno grejanje kao grejni sistem zbog znatno veće grejne površine zahteva nižu temperaturu pokretanja 36/40° C , u zavisnosti od energetske efikasnosti kuće, međutim ukoliko grejnu površinu poda (podno grejanje) proširimo i na grejnu površinu zida (zidno grejanje), dobićemo kombinovani grejni sistem (podno - zidno grejanje) sa još znatnije većom grejnom površinom, temperatura pokretanja biće 27/30° C, u zavisnosti od energetske efikasnosti kuće.
Kod pravilno proračunatog i dimenzionisanog podno - zidnog sistema za grejanje i uz prednosti koje ono pruža, primena ovakvog načina grejanja je veoma komforna, atraktivna i ekonomična gde se posebna ekonomičnost postiže upotrebom toplotne pumpe.

Usled sve većeg uvažavanja ekološki prihvatljivih, obnovljivih izvora energije, toplotna pumpa i solarna energija za grejanje sanitarne vode, kuće i bazena, grejni sistemi kao što su podno i zidno grejanje, kao i njihova kombinacija podno - zidno grejanje, dobijaju sve veći značaj njihove primene i svrstani su u niskotemperaturne, energetski efikasne štedljive grejne sisteme.

 

PODNO I ZIDNO GREJANJE / ENERGETSKI EFIKASNI GREJNI SISTEMI - Kombinovani sistemi za grejanje  PODNO - ZIDNO GREJANJE / PODNO GREJANJE - ZIDNO GREJANJE - PODNO I ZIDNO GREJANJE - Energetski efikasni sistemi / Kombinovani sistemi za grejanje - Grejni sistemi - Solarno grejanje - Toplotne pumpe

Kombinovani grejni sistem ove vrste, veoma je pogodan za korišćenje toplotne pumpe i solarne termalne energije gde se potrebe toplotne energije kroz upotrebu solarnih vakuumskih kolektora mogu pokriti i do 40% što predstavlja veoma važan faktor u uštedi novca koji se troši za upotrebu  konvencionalne energije koja doprinosi povećanju emisije CO2 i globalnom zagrevanju naše planete.
Kombinovani grejni sistem, u ovom slučaju (podno - zidni sistem), može se posebno odvojiti u cirkulacionim krugovima što predstavlja još višu energetsku efikasnost u kombinacijama manevrisanja temperature pokretanja, kako za grejanje, tako i za hlađenje. 

Grejni sistemi izgrađeni na ovaj način, energetski je najefikasnije kombinovati pored solarne energije sa toplotnom pumpom kao glavni izvor toplotne energije, što predstavlja savršenu (Smart System) kombinaciju sa znatno višom uštedom energije od 90%.
Uz upotrebu toplotne pumpe, visokoefikasni kombinovani podno / zidni sistem, tokom letnjeg perioda obezbeđuje veoma prijatno hlađenje kuće i pruža pun komfor.

 


Suština ovakvog kobinovanog, energetski visokoefikasnog i vrhunski komfornog grejnog sistema sastoji se u povećavanju grejne površine, tj. povećavajući grejnu površinu sa poda i na zid, temperatura pokretanja se znatno smanjuje dobijajući na taj način energetski visokoefikasan niskotemperaturni grejni sistem, u ovom slučaju, (podni sistem) za grejanje i hlađenje, veoma pogodan i kompatibilan za korišćenje toplotne pumpe, kao i korišćenje solarnog grejanja kuće, odnosno za mnogo nižu temperaturu pokretanja grejnog sistema potrebno je i mnogo manje energije, i (zidni sistem) za grejanje, takođe i za hlađenje, koji zbog svojih karakteristika za brže pokretanje toplotne energije, pored zimskog perioda, efikasno će funcionisati i u prelaznim periodima između jeseni i zime i između zime i proleća kada je potreba za toplotnom energijom u manjoj količini, za brže dodavanje toplotne energije u kući u odnosu na podni sistem, uz obavezno naglašen akcenat na energetsku efikasnost kuće.

Like Share